Würzburg patrzy i działa

Przeciw dyskryminacji – za odwagą cywilną!

Chcemy Würzburga, w którym wszyscy mogą dobrze żyć. Dyskryminacja szkodzi każdemu człowiekowi i naszemu społeczeństwu.

Miasto wrażliwe na dyskryminację potrzebuje ludzi, którzy patrzą i są aktywni. My jesteśmy dla Ciebie, by Cię wesprzeć.

Tu możesz się zaangażować poprzez zasięgnięcie informacji, zgłoszenie zajścia i wystąpienie w ten sposób w imieniu prawa do niedyskryminacji.

Kim jesteśmy i jak pracujemy

Jesteśmy ludźmi z Würzburga, którzy angażują się na rzecz Würzburga otwartego i wolnego od dyskryminacji, w którym żywe są tolerancja i szacunek.
Angażujemy się w Sojuszu na Rzecz Demokracji i Odwagi Cywilnej w Würzburgu i w Radzie Spraw Obywatelskich Würzburga, czyli niezależnej instytucji działającej przeciw dyskryminacji.

Oferujemy profesjonalne poradnictwo dla ludzi, którzy są dyskryminowani i chcą włączyc się w działania przeciw dyskryminacji.

Doradzamy. Dokumentujemy. Wspieramy. Pośredniczymy.

Dlaczego ważne jest zgłaszanie przypadków?

W Würzburgu nie może być miejsca dla dyskryminacji – czasem jednak jest ona obecna pod przykryciem. Dlatego potrzebujemy Ciebie, by ujawnić dyskryminację i ją zlikwidować. Chcemy uczynić Würzburg miejscem, w którym wszyscy ludzie mogą wnieść swój wkład. Przez Twoje zgłoszenie możesz się przyczynić do realizacji tego zamierzenia.

W jakim Würzburgu chcielibyśmy/chciałybyśmy żyć? W Würzburgu bez dyskryminacji!

Wspierasz nas w ujawnieniu struktur dyskryminacji, dyskryminujących działań i nienawiści wobec ludzi. Przez to wnosisz swój wkład do tego, by uczynić Würzburg społecznością wrażliwą na dyskryminację, w której wszyscy mogą żyć dobrze i bezpiecznie. Doradzimy Ci.

Co się stało?

Zachęcamy do nawiązania z nami kontaktu – poufnie i bezpłatnie. Jeśli potrzeba – anonimowo. W razie potrzeby chętnie zorganizujemy tłumaczenie. Prosimy o informacje.

1Informacje dotyczące zajścia
2Możliwości kontaktu
By opracować Pani/a/Twoje zgłoszenie, potrzebujemy kilku informacji:
Proszę wpisać / Wpisz w polu tekstowym informacje dotyczące zajścia. Informacje takie jak: Co się stało? Kiedy i gdzie się to stalo? Kto był przy tym obecny?Kto jeszcze był zaangażowany? Kto jest poszkodowany? Czy to zajście zostało już upublicznione lub czy zasięgneli Państwo/zasięgnęłaś/ąłeś wsparcia w innej organizacji oferującej poradnictwo?

Więcej informacji

Dyskryminacja narusza prawa człowieka. Nikt nie może być niesprawiedliwie traktowany ze względu na płeć, religię (wiarę i poglądy), pochodzenie (język, narodowość itd.), wiek, orientację seksualną lub niepełnosprawność.

Dyskryminacja oznacza odróżnianie, deprecjonowanie i gorsze traktowanie ludzi z powodu cech takich jak pochodzenie (społeczne), płeć, wiek. Może ono pochodzić od pojedynczych osób jak również od urzędów, władz i przedsiębiorstw. To nierówne traktowanie nie dzieje się w próżni, lecz wiąże się ze społecznym rozumieniem takich pojęć jak „normalność” i „przynależność”. Dyskryminacja jest zabroniona przez ogólne prawo o równym traktowaniu (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG). Czasami jest ją trudno rozpoznać. Tutaj chcemy pomóc uporządkować doświadczenia.

Poradnictwo antydyskryminacyjne ma na celu wsparcie i wzmocnienie osób doświadczających dyskryminacji w jej rozpoznaniu i skorzystaniu z przysługujących im praw. Oferujemy bezpieczne ramy, w których mogą się Państwo podzielić swoim doświaczeniem. Traktujemy Państwa poważnie i dajemy oparcie. My doradzamy, Państwo decydują, jakie będą dalsze kroki.

Poradnictwo i wsparcie w doświadczeniu dyskryminacji – Jesteśmy tu dla Państwa!

Rada Praw Obywatelskich Würzburga to niezależna jednostka działająca przeciw dyskryminacji w Würzburgu. Mogą zwrócić się do nas wszystkie osoby z Würzburga, które doświadczają na co dzień dyskryminacji, chcą zasięgnąć porady lub zaangażować się w działania przeciw dyskryminacji.

Do wystąpienia dyskryminacji mogą prowadzić uprzedzenia i stereotypy. Uprzedzenia to uogólnione postawy wobec grup społecznych. O stereotypach mowa, kiedy przypisujemy ludziom określone właściwości w opariu o cechy (np. wiek). Uprzedzenia i stereotypy stają się problemem, kiedy wynikają z nich odwartościowujace postawy, i kiedy ludzie są przez to oceniani negatywnie lub gorzej traktowani. Uprzedzenia i stereotypy są związane z wzorcami myślenia (ideologiami nierównej wartości). W oparciu o te wzorce następuje przyporządkowanie ludzi do grup według dowolnie wybranych cech i kategorii. Grupy te są ustawiane w hierarchi, przez co możiwe staje się do- i odwartościowywanie. W procesie tym następuje również przypisanie członkom grup określonych – często negatywnych – właściwości.

Dyskryminacja może mieć miejsce we wszystkich obszarach życia.

  • na rynku pracy (np. podczas nauki zawodu, rekrutacji).
  • w obszarze usług prywatnych (np. w sklepach, ubezpieczeniach).
  • na rynku mieszkaniowym (np. wynajmujący, zarządca nieruchomości).
  • w obszarze zdrowia i opieki (np. u lekarza, w szpitalu, w placówce opiekuńczej).
  • w urzędach i instytucjach władz.
  • w sądownictwie i policji.
  • w obszarze edukacji (np. przedszkole, szkoła, uniwersytet).
  • w przestrzeni online i medialnej.
  • w przestrzeni publicznej (np. czas wolny, publiczne środki transportu).
  • w relacjach sąsiedzkich.